Bio Pepijn Mol

Born in Numansdorp (1984, NL) Pepijn is the youngest of three sons. Growing up with Otis Redding, Candy Dulfer, Maceo Parker, old soul and R&B, Pepijn always tapped on every surface to the beat he listened to. On the table, on the forehead of his grandfather, on the cats, it really didn’t matter to him. As he wasn’t a great student in school, and didn’t have many friends Pepijn started to turn more and more to music.
Meanwhile his brother started playing saxophone, which really fascinates little Pepijn. So finally, at the age of six Pepijn was old enough to discover the Saxophone on his own. His father bought an old Yamaha saxophone home to let Pepijn get the feeling of it. He became a fanatic and took lessons with world famous Bass Clarinet/ Saxophone teacher ‘Henri Bok’
Along the years Pepijn’s interest in the instrument grew, and he joined a few bands and philharmonic orchestra’s. As he wasn’t very good in studying the notes, he smuggled during trainingsessions, which taught him how to improvice.
By the age of 15 the urge to be able to play freely and in own style grew enormously, Pepijn started to play on easy jazz music in public places and practiced for the first time in years at home, and… for the first time he liked it.
At the age of 16 he met a singer, whom he kept on working with, at weddings, companyfests and occasionally theatres for nearly 10 years.
In 2005 at the age of twentyone he started to work with ‘Swinging.nl’, one of the lagerst online artist agencies in the Netherlands. This really pushed his career in the right direction. In 2007 he started ‘I-Sax’ together with this agency. From the beginning it promised to become a big success. Even though it wasn’t easy in the beginning Swinging.nl kept faith in him, and gave Pepijn the right advice he needed.
In 2008 Pepijn started to work with real House Dj’s around the Netherlands. “I really had to learn everything all over again” he says. “To play house music, you really need to learn the language”. And so he did, and still does.
Quote: “Music is vibration which runs the heart of enjoyment”

Als jongste van 3 broers is Pepijn geboren in Numansdorp (1984, NL). Hij groeide op met Otis Redding, Candy Dulfer, Maceo Parker, oude Soul en R&B. Pepijn tapte altijd op elk willekeurige oppervlak. Op de tafel, of het voorhoofd van Opa, de katten… Het maakte niet uit.
Omdat hij op school niet geweldig presteerde en niet echt veel vriendjes had, keerde Pepijn zich tot muziek.
Ondertussen startte zijn broer met de saxofoon, wat Pepijn ontzettend fascineerde. Uiteindelijk, op zes jarige leeftijd was hij oud genoeg om de saxofoon zelf te ontdekken. Zijn vader bracht hem een oude Yamaha Saxofoon, zodat Pepijn alvast het gevoel kon krijgen van de Sax. Hij werd fanatiek en nam lessen bij de wereld bekende Basklarinetist en Saxofonist ‘Henri Bok’
Over de jaren groeide de interesse voor de saxofoon. Hij sloot zich aan bij verschillende bands en philharmonische orkesten. Omdat hij niet goed was in het instuderen van stukken, probeerde hij te smokkelen tijdens repetities. Hierdoor leerde Pepijn al vroeg te improviseren.
Op vijftienjarige leeftijd begon het verlangen ‘vrij’ te kunnen spelen enorm. Hij begon in publieke omgevingen simpele Jazz te improviseren en voor het eerst in jaren studeerde hij ook weer thuis, en… voor het eerst had hij er echt plezier in.
Op 16 jarige leeftijd ontmoette hij een zanger, waarmee hij bijna 10 jaar trouw samenwerkte, op trouwerijen, bedrijfsfeesten en soms theaters.
In 2005 op eenentwintig jarige leeftijd startte hij de samenwerking met ‘Swinging.nl’ een van de grootste online artiestenshop’s in Nederland. Dit duwde hem in juiste richting. In 2007 startte hij samen met Swinging.nl ‘I-Sax’ op. Vanaf het begin beloofde dit succesvol te worden. Al was het in het begin soms erg lastig. Swinging.nl bleef in hem geloven en gaven hem de advisen die nodig waren.
In 2008 begon Pepijn met house DJ’s te werken in Nederland. “Ik moet werkelijk alles weer opnieuw leren” zegt hij. “ Om house te spelen, moet je echt de House- taal leren”